Formularz - zgoda

Opis

Oświadczam, iż zostałem/-am poinformowany/-a, że administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest Zakład Ślusarsko-Produkcyjny Zbigniew Stachurski, Kamienna 46, 46-100 Namysłów, NIP: 7521006641, oraz że zapoznałem się z polityką prywatności.